Beiten Kantoormeubelen respecteert uw privacy. Daarom worden uw gegevens niet aan derden verstrekt en worden ze alleen maar gebruikt voor onze interne administratie.

Uw persoonsgegevens worden opgenomen ons klantenbestand. De verantwoordelijke hiervoor is Beiten Kantoormeubelen, Solvayweg 12, 6049 CP Herten/Roermond.
Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder inbegrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door Beiten Kantoormeubelen

Uw e-mailadres

Uw e-mailadres wordt slechts bewaard indien u dit direct aan ons opgeeft, zich op onze website heeft geregistreerd, of indien dit in verband met een bestelling of een vraag aan ons wordt verstrekt.

U ontvangt alleen e-mail van Beiten als u een emailadres hebt gegeven en als u aangegeven heeft het op prijs te stellen om op deze manier informatie van ons te ontvangen. Uw e-mailadres wordt uitsluitend door Beiten Kantoormeubelen intern gebruikt en wordt nooit voor commercieel gebruik verstrekt aan derden.

Disclaimer

Beiten Kantoormeubelen betracht de uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen, redigeren en verspreiden van de informatie op deze site, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.
Beiten Kantoormeubelen kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Beiten Kantoormeubelen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze site.